DE KRACHT VAN SPELEND LEREN

image7

Inhoud

Albert Einstein benoemde het al eens: “Play is the highest form of research”. Met andere woorden; spelen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ze er heel erg veel van leren. Tijdens het spel wordt de aanleg van nieuwe verbindingen in de hersenen volop gestimuleerd. Het bevordert de emotionele, sociale, motorische, taalkundige en rekenkundige ontwikkeling. Je zou dus kunnen zeggen dat spelen voor kinderen de meest leerzame activiteit is die er bestaat.


Als leerkracht kun je de voorwaarden creëren om hen hierin zo optimaal mogelijk te faciliteren. In de training “de kracht van spelend leren”, leer je hoe de ontwikkeling van spel bij jonge kinderen verloopt. Je krijgt handreikingen hoe je spel positief kunt beïnvloeden en stimuleren, waardoor je het kind een stap verder kunt brengen in zijn ontwikkeling. 

Nulmeting

Als je het spelend leren een structurele plek wilt geven binnen jouw onderwijsaanbod, is het belangrijk om hier een goed plan van aanpak voor te maken. Tijdens de training wordt hier veel  aandacht aan besteed.


Voorafgaand aan het eerste trainingsmoment wordt er een nulmeting afgenomen. Hierin kun je aangeven wat jouw voorkennis over “spelend leren” is. Je geeft aan of je op bepaalde onderdelen uit wilt schuiven om verdiepende opdrachten te maken.


De training “het belang van spelend leren” bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten krijg je veel theoretische kennis aangeboden. Met behulp van doelgerichte werkvormen leer je de theorie om te zetten naar de praktijk bij jou in de klas. Na deze twee bijeenkomsten heb je voldoende competenties ontwikkeld om het spelend leren bij jouw kleuters nog gerichter vorm te geven.


De derde bijeenkomst is gericht op intervisie. Er worden ervaringen uitgewisseld en indien nodig krijg je suggesties hoe je spelactiviteiten nog beter en efficiënter vorm kunt geven. Ook is er de mogelijkheid tot verdieping of verbreding.


Het trainingstraject wordt afgesloten met een informatie avond voor ouders. Aan hen wordt uitgelegd hoe waardevol het spelen is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ook krijgen zij toegelicht hoe jullie hier op school vorm aan geven.   

Wat leer je tijdens de training?

 -Het belang van spelen voor de ontwikkeling van het kind

- De diverse fasen binnen het spel

- Manieren om spel te observeren

- Het toepassen van interventies gedurende spelactiviteiten

- Het optimaliseren van hoeken

- Inzet van coöperatieve werkvormen

- Stimuleren van executieve functies Wat kun je van de Kleuterspecialist verwachten?

  De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:  

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Voor de Kleuterspecialist is training op maat een vanzelfsprekendheid. Uniek en onderscheidend is dat er waar mogelijk ook differentiatie wordt toegepast binnen de training. Voorafgaand aan de training vul je een nulmeting in. Heb je op bepaalde onderdelen al veel kennis en vaardigheden ontwikkeld? Dan kun je er voor kiezen om op een aantal momenten uit te schuiven en verdiepende opdrachten te maken. 

De Kleuterspecialist wil ook gewoon dat de trainingen leuk, gezellig en enthousiasmerend zijn. Want onthoud:  'Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! '  

neem direct contact op

Ervaringen


Rik Aangeenbrug, onderwijscoach Holten:


'De leerkracht in de onderbouw voelt zich door het aanstekelijke enthousiasme van Lianne gemotiveerd tot zelfontwikkeling

 

image8