DE KRACHT VAN SPELEND LEREN

image5

Inhoud

Albert Einstein benoemde het al eens: “Play is the highest form of research”. Met andere woorden; spelen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ze er heel erg veel van leren. Tijdens het spel wordt de aanleg van nieuwe verbindingen in de hersenen volop gestimuleerd. Het bevordert de emotionele, sociale, motorische, taalkundige en rekenkundige ontwikkeling. Je zou dus kunnen zeggen dat spelen voor kinderen de meest leerzame activiteit is die er bestaat.


Als leerkracht kun je de voorwaarden creëren om hen hierin zo optimaal mogelijk te faciliteren. In de training “de kracht van spelend leren”, leer je hoe de ontwikkeling van spel bij jonge kinderen verloopt. Je krijgt handreikingen hoe je spel positief kunt beïnvloeden en stimuleren, waardoor je het kind een stap verder kunt brengen in zijn ontwikkeling. 

Als je het spelend leren een structurele plek wilt geven binnen jouw onderwijsaanbod, is het belangrijk om hier een goed plan van aanpak voor te maken. Tijdens de training wordt hier veel  aandacht aan besteed.


Tijdens de eerste bijeenkomst vul je een nulmeting in. Hierin kun je aangeven wat jouw voorkennis over “spelend leren” is. Dit maakt inzichtelijk waar jouw persoonlijke leerdoelen liggen.

Tijdens de trainingsbijeenkomsten krijg je veel theoretische kennis aangeboden. Met behulp van doelgerichte werkvormen leer je de theorie om te zetten naar de praktijk bij jou in de klas. Gedurende het traject worden ervaringen uitgewisseld. Indien nodig krijg je suggesties hoe je spelactiviteiten nog beter en efficiënter vorm kunt geven. Aan het eind van het traject heb je voldoende competenties aangeleerd gekregen om het spelend leren bij jouw kleuters nog gerichter vorm te geven.


Aan de training kan een informatieavond voor ouders worden gekoppeld. Aan hen wordt uitgelegd hoe waardevol het spelen is voor de ontwikkeling van hun kinderen en hoe zij hier het beste vorm aan kunnen geven binnen de opvoeding. Ook krijgen zij toegelicht hoe jullie hier op school vorm aan geven.   

Wat leer je tijdens de training?

 -Het belang van spelen voor de ontwikkeling van het kind

- De diverse fasen binnen het spel

- Manieren om spel te observeren

- Het toepassen van interventies gedurende spelactiviteiten

- Het optimaliseren van hoeken

- Inzet van coöperatieve werkvormen

- Stimuleren van executieve functies Wat kun je van de Kleuterspecialist verwachten?

  De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:  

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie:Omdat geen school hetzelfde is, worden de trainingen altijd op maat gemaakt. Voorafgaand aan de training geeft de school aan waar de wensen en ontwikkelpunten van de leerkrachten liggen. Ook is het mogelijk om te starten met een nulmeting. Op deze manier kunnen de te behalen doelstellingen gedurende de training verder worden ingevuld.  


 

worden ervaringen uitgewisseld en indien nodig krijg je suggesties hoe je spelactiviteiten nog beter en efficiënter vorm kunt geven. Ook is er de mogelijkheid tot verdieping of verbreding.

Ervaringen


Rik Aangeenbrug, onderwijscoach Holten:


'De leerkracht in de onderbouw voelt zich door het aanstekelijke enthousiasme van Lianne gemotiveerd tot zelfontwikkeling

 

image6