EDUCATIEF POPPENSPEL

image3

Inhoud

Voor kleuters is dit zonder twijfel de àllerleukste training die hun leerkracht kan volgen! Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen de kinderen een vrolijke en leerzame poppenkast voorstelling te zien. Voor leerkrachten is dit een inspirerend voorbeeld van goed poppenspel.


Aansluitend op deze voorstelling word je zelf getraind in het poppenspel. Je leert waar goed poppenspel aan moet voldoen. Je ontwerpt zelf een eenvoudige voorstelling die je de volgende dag al kunt spelen voor je groep. Ook leer je hoe je aan je poppenspel meer educatieve componenten toe kunt voegen.


Als je de voorstelling hebt gespeeld,  blikken we terug op je (succes)ervaringen. Ook kijken we waar mogelijke verbeterpunten liggen. Nu je de basis van het poppenspel geleerd hebt, kun je gaan verdiepen. Je leert hoe je kleuters kunt helpen bij het zelf spelen van een voorstelling. 

Je krijgt tools aangereikt om met behulp van poppenspel het kritisch luisteren verder te trainen. Daarnaast leer je hoe je met handpoppen in de klas ook de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen verder kunt stimuleren.


Tijdens de training leer je:

- Wat de meerwaarde is van poppenkast

- Het ontwerpen van een eigen educatieve voorstelling

- Het stimuleren van begrijpend luisteren en woordenschat door middel van poppenkast

- De doorgaande lijn woordenschat en begrijpend luisteren- begrijpend lezen

- Overige didactische werkvormen waarmee je begrijpend luisteren en woordenschat kunt stimuleren

Wat kun je van de Kleuterspecialist verwachten?

 De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Omdat geen school hetzelfde is, worden de trainingen altijd op maat gemaakt. Voorafgaand aan de training geeft de school aan waar de wensen en ontwikkelpunten van de leerkrachten liggen. Ook is het mogelijk om te starten met een nulmeting. Op deze manier kunnen de te behalen doelstellingen gedurende de training verder worden ingevuld.  


Trainingen van de Kleuterspecialist worden omschreven als persoonlijk, betrokken, deskundig en enthousiasmerend.  Dat is belangrijk, want 'Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! ' 

Ervaringen

 Maria Korpershoek,  Wilhelminaschool Rijssen:


'Afgelopen week hebben we een training bij Lianne gevolgd. Met haar training op maat sluit zij echt aan bij de zone van de naaste ontwikkeling van de leerkracht zelf!'


'Haar enthousiasme en bevlogenheid werken aanstekelijk en inspireren om de volgende dag vol energie aan de slag te gaan.'

 

image4