HET BELANG VAN SPELEN

image5

Inhoud

Bij jou op de opvang wordt volop gespeeld. Dit is een heel belangrijke bezigheid voor kinderen.  Ook al zijn de kinderen zich er niet van bewust, toch leren zij  enorm veel van het spelen. Wist je bijvoorbeeld dat het de aanleg van hersenverbindingen flink stimuleert? Daarnaast leren kinderen tijdens het spel veel sociale vaardigheden. Denk hierbij aan het nemen van verantwoordelijkheden, het onderhandelen en het oplossen van problemen. Daarnaast wordt er ook een flink beroep gedaan op de emotionele vaardigheden, zoals het inlevingsvermogen, of de reacties die bepaalde handelingen uitlokken. 


Het is daarom belangrijk dat de spelmogelijkheden goed gefaciliteerd worden. Als pedagogisch medewerker kun jij hierin het verschil maken. De voorwaarden voor goed spel krijg je aangeleerd tijdens de eerste bijeenkomst van de training “het belang van spelen”.  


Tijdens de tweede ontmoeting blikken we terug op je succeservaringen. Waar nodig krijg je handreikingen om de spelmomenten nog beter vorm te kunnen geven en verder uit te bouwen. Ook krijg je de mogelijkheid om je nog verder in de materie van het spel te verdiepen.  


Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk. Daarom worden deze twee bijeenkomsten afgesloten met een informatieavond voor ouders. In een lezing krijgen zij uitgelegd waarom spelen zo waardevol is voor kinderen. Ook krijgen zij inzicht hoe de spelontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Daarnaast krijgen zij tips hoe ze het spel van hun kind kunnen bevorderen. 

Wat kun je van de training verwachten?

De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:  

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Omdat geen school hetzelfde is, worden de trainingen altijd op maat gemaakt. Voorafgaand aan de training geeft de school aan waar de wensen en ontwikkelpunten van de leerkrachten liggen. Ook is het mogelijk om te starten met een nulmeting. Op deze manier kunnen de te behalen doelstellingen gedurende de training verder worden ingevuld.  


De Kleuterspecialist wil ook gewoon dat de trainingen leuk, gezellig en enthousiasmerend zijn. Want onthoud:  “Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! ”  

image6


   Anuschka Voortman, gastouder:


“Ik vind het leuk om activiteiten te ondernemen met mijn oppaskinderen. Het is prettig om dan te weten hoe ik zo goed mogelijk op de belevingswereld van deze kleuters aan moet sluiten. Zo breng ik hen weer een stapje verder in hun ontwikkeling.”


 

image7