Coaching in de klas

image232

 

Persoonlijke coaching met oog voor jouw kwaliteiten!

Het lesgeven aan kleuters is leuk, uitdagend en iedere dag weer anders. Toch kun je soms het gevoel hebben dat het niet lukt om er uit te halen wat er in zit. De door jou bedachte activiteiten  komen niet optimaal uit de verf, of het lukt je slecht om onder lestijd  te kunnen observeren. Misschien vraag je je af waarom er in sommige van jouw hoeken nauwelijks wordt gespeeld, of hoe je je lokaal en gangen nog beter in kunt richten. Vraag mij dan om jou te coachen. Ik help je graag!

We bespreken van  tevoren welke vaardigheden jij wilt verbeteren. Deze aspecten neem ik mee tijdens mijn klassenconsultatie. Na afloop blikken we terug op de  les en gaan we samen op zoek naar praktische handvatten om vaardigheden te verbeteren. Hierbij ga ik altijd uit van jouw talenten en mogelijkheden. Vervolgens ga je deze verbeterpunten implementeren in jouw didactisch handelen. Bij een tweede klassenconsultatie kijken we in hoeverre jouw vaardigheden verbeterd zijn en of er eventueel nog meer  winst te behalen valt. 


Door  gericht aan de slag te gaan met eigen leerdoelen, gekoppeld aan  persoonlijke begeleiding kun je een zo optimaal mogelijk rendement  behalen. Het zorgt er voor dat het lesgeven beter gaat en daardoor ook  weer leuker wordt. Wanneer jij goed in je vel zit en het lesgeven beter gaat, vergroot dit ook de leeropbrengsten bij je kleuters.

Kortom; een èchte win-win situatie !


Een coachingstraject betreft altijd een traject op maat. In overleg met jou bepalen we hoe we het traject concreet vorm geven. 

 Wat kun je van  de Kleuterspecialist verwachten?
De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:  

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Voor de Kleuterspecialist is training op maat een vanzelfsprekendheid. Uniek en onderscheidend is dat er waar mogelijk ook differentiatie wordt toegepast binnen de training. Voorafgaand aan de training vul je een nulmeting in. Heb je op bepaalde onderdelen al veel kennis en vaardigheden ontwikkeld? Dan kun je er voor kiezen om op een aantal momenten uit te schuiven en verdiepende opdrachten te maken. 

De Kleuterspecialist wil ook gewoon dat de trainingen leuk, gezellig en enthousiasmerend zijn. Want onthoud:  'Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! '