HAAL MEER UIT JE ONTWIKKELINGSMATERIAAL

image94

“Een schatkamer vol juwelen.” Zo sprak een juf ooit over haar kasten met ontwikkelingsmaterialen. 

Als je je ontwikkelingsmaterialen op de juiste manier inzet, dan kunnen het inderdaad de parels van je klas zijn. Het is dan wel relevant om te weten hoe je ze aanbiedt binnen je leerlijnen.  

Ontwikkelingsmaterialen zijn immers ontwikkeld met het oog op één specifiek leerdoel. 


Tijdens de studiedag “Haal meer uit je ontwikkelingsmateriaal”, rubriceren we al je materialen op vaardigheid, domein en subdomein. Hierdoor krijg je inzichtelijk hoe beredeneerd jouw aanbod van materiaal is.

Daarnaast leer je hoe je de inzet van je materialen kunt optimaliseren. Een spel dat ontwikkeld is om woordenschat te stimuleren, kun je ook inzetten bij activiteiten rondom ontluikende geletterdheid, of soms zelfs bij rekenkundige activiteiten. 


Ook ontwikkel je vaardigheden om het materiaal op een hoger of lager niveau in te zetten. Hierdoor creëer je een optimaal en beredeneerd aanbod op maat.

Tenslotte gaan we ook aan de slag met coöperatieve werkvormen in je kleuterklas. Ontwikkelingsmaterialen zijn hierbij een handig hulpmiddel en helpen je om gericht  je leerdoelen te behalen.


Wat kun je van de training verwachten?

 De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Voor de Kleuterspecialist is training op maat een vanzelfsprekendheid. Uniek en onderscheidend is dat er waar mogelijk ook differentiatie wordt toegepast binnen de training. Voorafgaand aan de training vul je een nulmeting in. Heb je op bepaalde onderdelen al veel kennis en vaardigheden ontwikkeld? Dan kun je er voor kiezen om op een aantal momenten uit te schuiven en verdiepende opdrachten te maken. 

De Kleuterspecialist wil ook gewoon dat de trainingen leuk, gezellig en enthousiasmerend zijn. Want onthoud:  “Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! ”