HAAL MEER UIT JE ONTWIKKELINGSMATERIAAL

image1

“Een schatkamer vol juwelen.” Zo sprak een juf ooit over haar kasten met ontwikkelingsmaterialen. 

Als je je ontwikkelingsmaterialen op de juiste manier inzet, dan kunnen het inderdaad de parels van je klas zijn. Het is dan wel relevant om te weten hoe je ze aanbiedt binnen je leerlijnen.  

Ontwikkelingsmaterialen zijn immers ontwikkeld met het oog op één specifiek leerdoel. 


Tijdens de training  “Haal meer uit je ontwikkelingsmateriaal”, rubriceren we samen al je materialen op vaardigheid, domein en subdomein. Hierdoor krijg je inzichtelijk hoe beredeneerd jouw aanbod van materiaal is.

Daarnaast leer je hoe je de inzet van je materialen kunt optimaliseren. Een spel dat ontwikkeld is om woordenschat te stimuleren, kun je ook inzetten bij activiteiten rondom ontluikende geletterdheid, of soms zelfs bij rekenkundige activiteiten. 


Ook ontwikkel je vaardigheden om het materiaal op een hoger of lager niveau in te zetten. Hierdoor creëer je een zo optimaal en beredeneerd mogelijk aanbod op maat.

Tenslotte gaan we ook aan de slag met coöperatieve werkvormen in je kleuterklas. Ontwikkelingsmaterialen zijn hierbij een handig hulpmiddel en helpen je om gericht je leerdoelen te behalen.


 

Tijdens de training leer je:

- Aan welke eisen goed ontwikkelingsmateriaal moet voldoen

- Al je ontwikkelingsmaterialen te rubriceren op vaardigheid, domein en subdomein. Hierbij maken we gebruik van de indeling die jij hanteert binnen de ontwikkelingsvolgmodel

- Hoe je de ontwikkelingsmaterialen koppelt aan leerlijnen en lesdoelen

- Een sterkte- zwakte analyse maken van jouw aanbod aan materialen

- Hoe je het ontwikkelingsmateriaal gedifferentieerd kunt inzetten voor zwakke en sterke kleuters

- Hoe je het ontwikkelingsmateriaal kunt inzetten voor andere doelen dan waarvoor het ontwikkeld is

- Hoe je het ontwikkelingsmateriaal kunt inzetten bij coöperatieve werkvormen. 

Wat kun je van de training verwachten?

 De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Omdat geen school hetzelfde is, worden de trainingen altijd op maat gemaakt. Voorafgaand aan de training geeft de school aan waar de wensen en ontwikkelpunten van de leerkrachten liggen. Ook is het mogelijk om te starten met een nulmeting. Op deze manier kunnen de te behalen doelstellingen gedurende de training verder worden ingevuld.

Trainingen van de Kleuterspecialist worden omschreven als persoonlijk, betrokken, deskundig en enthousiasmerend.  Dat is belangrijk, want 'Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! '