KLEUTERS MET EEN ONTWIKKELINGSVOORSPRONG

image99

Inhoud

Bij sommige kleuters merk je het direct. Bij anderen is het nauwelijks te signaleren: een ontwikkelingsvoorsprong. Aan jou als leerkracht is het de taak om deze kinderen te herkennen en er mee aan de slag te gaan. 

Tijdens deze training ontwikkel je vaardigheden om een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters te signaleren. Je maakt kennis met hun manier van denken en leren. Ook leer je om je onderwijsaanbod hier praktisch op af te stemmen. Als je het lesgeven aan slimme kleuters een structurele plek in jouw onderwijs wilt geven, is borging noodzakelijk. Hier wordt tijdens de training veel aandacht aan besteed. 


Voorafgaand aan de training vul je de nulmeting in. Hierin omschrijf je jouw persoonlijke leerdoel. Ook geef je aan of en hoeveel voorkennis je hebt. Dit geeft je de mogelijkheid om bij bepaalde onderdelen uit te schuiven en verdiepende opdrachten te maken. 


Gedurende de eerste twee bijeenkomsten krijg je veel theoretische kennis aangeboden. Deze kennisoverdracht wordt afgewisseld met inspirerende werkvormen. Hierin leer je om de vertaalslag te maken naar jouw lesaanbod. Na afloop van de tweede bijeenkomst heb je volop tools in handen om jouw lessen nog betekenisvoller te maken voor de slimme kleuters. 


In de derde bijeenkomst blikken we terug op je succeservaringen. Ook kijken we of en waar nog meer winst behaald kan worden. Daarnaast word je de mogelijkheid geboden om nog verder te verdiepen of herhalen. 


Een goede samenwerking met ouders is essentieel. Daarom worden deze drie bijeenkomsten afgesloten met een informatie avond voor ouders. Aan ouders wordt uitgelegd wanneer wel of geen sprake kan zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. Ook leren zij waar de aandachtspunten liggen bij het opvoeden van deze kinderen. Tijdens deze bijeenkomst kan school toelichten hoe zij hun onderwijs aan deze kinderen concreet vorm gaat geven.

Wat leer je tijdens deze training?

- Herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong

- Symptomen van onderpresteren

- Voorwaarden om te versnellen

- Didactisch handelen naar aanleiding van de leerbehoeftes

- Inzet van materialen

- Ontwikkeling van executieve functies

- Taxonomie van Bloom

- Mindset theorie van Carol DweckWat kun je van de Kleuterspecialist verwachten?


  De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:  

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Voor de Kleuterspecialist is training op maat een vanzelfsprekendheid. Uniek en onderscheidend is dat er waar mogelijk ook differentiatie wordt toegepast binnen de training. Voorafgaand aan de training vul je een nulmeting in. Heb je op bepaalde onderdelen al veel kennis en vaardigheden ontwikkeld? Dan kun je er voor kiezen om op een aantal momenten uit te schuiven en verdiepende opdrachten te maken. 

De Kleuterspecialist wil ook gewoon dat de trainingen leuk, gezellig en enthousiasmerend zijn. Want onthoud:  'Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! '  

Ervaringen

image100

Gemiddelde beoordeling: 9

Tijdens de inspiratiedag van de Kleuteruniversiteit 

waardeerden kleuterleerkrachten de workshop 

"Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong"  met een 9.

Ervaringen

Caroline Scheppink, leerkracht en specialist Jonge Kind, Julianaschool Rijssen


"Lianne heeft veel kennis over het kleuteronderwijs. Dit deelt ze met veel enthousiasme. Ze weet goed wat speelt in de praktijk, waardoor ze heel gericht en daadkrachtig kan helpen."

 

image101