DOORGAANDE LIJN GROEP 2-3

image1

Inhoud

Voor de kinderen is de overstap van groep 2 naar groep 3 vaak groot. In groep 2 wordt het leerstofaanbod grotendeels spelenderwijs aangeboden. Vanaf groep 3 daarentegen, is dit vaak vooral programma gericht. Hoe mooi zou het zijn als je dit verschil  kunt verkleinen, waardoor het kind zowel spelenderwijs als programmagericht leert.   Tijdens de training "de doorgaande  lijn groep 2-3"  leer je aan de leerwensen van kinderen tegemoet te komen, zonder concessies te doen aan de leerdoelen van groep 3.


Tijdens de training leer je wat de leerbehoeftes zijn van jonge kinderen. We bespreken welke onderwijsvisie nu wordt gevolgd bij de kleuters en hoe je daar in groep 3 op aan kunt sluiten. Het is dan ook van belang om goed zicht te hebben op de leerlijnen van zowel groep 2 als groep 3. Om een sterke doorgaande lijn te te realiseren, worden de verschillende mogelijkheden van het spelend leren besproken. Denk hierbij aan het werken in hoeken in groep 3, het circuitmodel, bewegend leren en het zelf ontwikkelen van activiteiten die aansluiten op jullie visie.


Een goede doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 zorgt voor meer leerplezier en betrokkenheid van de kinderen. Wat leer je tijdens de training?

- De diverse onderwijsvisies

- Leerlijnen en leerdoelen binnen groep 2 en 3

- Spelenderwijs en methodisch leren

- Inzet van hoeken en circuits

- Hersenontwikkeling i.c.m. actief leren

- Doorstroom van groep 2 naar groep 3


De trainingsduur van deze bijeenkomst is 4,5 uur en kan ook opgesplitst worden in twee bijeenkomsten.
Combi 2-3


Aansluitend op de training "doorgaande lijn groep 2-3" is er de mogelijkheid om  de training "combinatiegroep 2-3" te volgen.  Om goed van start te gaan met een combinatiegroep 2-3 is het optimaliseren en kennis hebben van de doorgaande lijn 2-3 een voorwaarde. Een sterk uitgangspunt bij de combi 2-3 is "Samen waar het kan, apart waar het moet".  Hoe je dit in de praktijk vorm geeft, leer je tijdens de training. 


Wat leer je tijdens de training?

- Aandachtspunten voor succes

- 1 les met doelstellingen voor groep 2 en 3. Hoe doe je dat?

- Werken in hoeken

-Thematisch werken

- Rooster opzetten

-Succesvolle intervisie


De trainingsduur van deze bijeenkomst is 2 uur.Wat kun je van  de Kleuterspecialist verwachten?


De trainingen die de Kleuterspecialist geeft, voldoen altijd aan drie basisvoorwaarden:  

  • Het Klokhuis-principe. Het tv programma Het Klokhuis heeft een ijzersterke formule: De uitleg van de theoretische kennis wordt helder en overzichtelijk uiteen gezet. Bovendien weten de programmamakers heel goed waar de interesses van de doelgroep liggen. Dit is exact wat je ook van de Kleuterspecialist mag verwachten. Waar het Klokhuis de informatieve momenten afwisselt met leuke filmpjes, doet de Kleuterspecialist dit met praktische en afwisselende opdrachten. De opdrachten spitsen zich altijd toe op de situatie bij jou op de werkvloer.
  • Na iedere training heb je minimaal 5 concrete dingen geleerd die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen.
  • Differentiatie: Voor de Kleuterspecialist is training op maat een vanzelfsprekendheid. Uniek en onderscheidend is dat er waar mogelijk ook differentiatie wordt toegepast binnen de training. Voorafgaand aan de training vul je een nulmeting in. Heb je op bepaalde onderdelen al veel kennis en vaardigheden ontwikkeld? Dan kun je er voor kiezen om op een aantal momenten uit te schuiven en verdiepende opdrachten te maken. 

De Kleuterspecialist wil ook gewoon dat de trainingen leuk, gezellig en enthousiasmerend zijn. Want onthoud:  'Nothing great has ever been achieved without enthousiasm! '