image90

Visie ontwikkeling voor het jaar- en schoolplan

  

Als school wil je een duidelijke visie uitstralen. Een goede visie is als een handleiding voor leerkrachten. Tevens maakt het aan ouders zichtbaar waar je voor staat en hoe je je onderwijs vorm geeft. Toch is je algemene schoolvisie niet altijd makkelijk te vertalen naar je visie op het jonge kind. Wat is bij jou op school de visie op het onderwijs aan het jonge kind? In hoeverre neemt dit een prominente plek in binnen het jaar- en schoolplan? Ik help en stimuleer je graag bij het ontwikkelen van dit document.


Meer informatie
image91

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Bij sommige kleuters merk je het direct. Bij anderen is het nauwelijks te signaleren: een ontwikkelingsvoorsprong. Aan jou als leerkracht is het de taak om deze kinderen te herkennen en er mee aan de slag te gaan. Tijdens deze training ontwikkel je vaardigheden om een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters te signaleren. Je maakt kennis met hun manier van denken en leren. Ook leer je om je onderwijsaanbod hier praktisch op af te stemmen. Als je het lesgeven aan slimme kleuters een structurele plek in jouw onderwijs wilt geven, is borging noodzakelijk. Hier wordt tijdens de training veel aandacht aan besteed.   

Meer informatie
image92

TRAINING Educatief poppenspel

 

Voor kleuters is dit zonder twijfel de àllerleukste training die hun leerkracht kan volgen! Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen de kinderen een vrolijke en grappige voorstelling op de basisschool te zien. Voor leerkrachten is dit een inspirerend voorbeeld van goed poppenspel. 

Aansluitend op deze voorstelling word je zelf getraind in het poppenspel. Je leert waar goed poppenspel aan moet voldoen. Je maakt zelf een voorstelling die je de volgende dag al kunt spelen voor je groep. Ook leer je hoe je aan je poppenspel meer educatieve componenten toe kunt voegen.


Meer informatie
image93

TRAINING De kracht van spelend leren

Albert Einstein benoemde het al eens: “Play is the highest form of research”. Met andere woorden; spelen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ze er heel erg veel van leren. Tijdens het spel wordt de aanleg van nieuwe verbindingen in de hersenen volop gestimuleerd. Het bevordert de emotionele, sociale, motorische, taalkundige en rekenkundige ontwikkeling. Je zou dus kunnen zeggen dat spelen voor kinderen de meest leerzame activiteit is die er bestaat. 

Meer informatie
image94

TRAINING Haal meer uit je ontwikkelingsmateriaal

 “Een schatkamer vol juwelen.” Zo sprak een juf ooit over haar kasten met ontwikkelingsmaterialen. 

Als je je ontwikkelingsmaterialen op de juiste manier inzet, dan kunnen het inderdaad de parels van je klas zijn. Het is dan wel relevant om te weten hoe je ze aanbiedt binnen je leerlijnen.  

Ontwikkelingsmaterialen zijn immers ontwikkeld met het oog op één specifiek leerdoel. 

Meer informatie
image95

TRAINING Doorgaande lijn 2-3

Voor kinderen is de  overstap van groep 2 naar groep 3  groot. In groep 2 wordt het leerstofaanbod grotendeels spelenderwijs aangeboden. Vanaf groep 3 zitten daarentegen, zitten ze aan een eigen tafel met boeken en schriften. 

In de training "doorgaande lijn groep 2-3" leer je aan de leerwensen van kinderen tegemoet te komen, zonder concessies te doen aan de leerdoelen van groep 3. 

Meer informatie
image96

Marco Schaap, directeur Julianaschool Rijssen:


Lianne weet op een goede manier in te spelen op de ontwikkeling van het jonge kind. Vanuit haar jarenlange onderwijservaring weet ze de praktijk en de theorie (leerlijnen) op een deskundige manier te koppelen. Daarbij is Lianne gedreven, enthousiast, deskundig, beschikt over veel ervaring en een dosis vrolijkheid en humor!